Svazek obcí TDO Lužnice

Informace o svazku

Cíle svazku

Specifické cíle na lokální úrovni svazku představují: 

  • zajištění informační a poradenské činnosti pro občany jednotlivých obcí v oblasti nakládání s odpady a obaly,

  • zajištění sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení z členských obcí v koordinaci s kolektivními systémy,

  • provádění poradenské, vzdělávací a komunikační kampaně zaměřené na propagaci třídění a recyklaci odpadů ve spolupráci se systémem EKO – KOM, a.s. pro naplnění cílů Evropské směrnice o obalech a obalových odpadech,

  • v dané oblasti zajistit koordinaci vzájemných investičních akcí v zájmovém území mikroregionu,

  • sjednotit zájmy místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,

  • zastupování členských obcí při jednání s třetími osobami ve společných věcech,

  • ochranu kulturního dědictví a významných krajinných prvků,

  • propagaci svazku a jeho zájmové oblasti,

  • vytváření, spravování a zmnožování společného majetku svazku.

 


Stanovy svazku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy-svazku.doc 98.8 Kb

Strategický rozvojový plán mikroregionu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
srp-mikroregionu.doc 532.6 Kb

Mapa svazku

Mapa svazku